УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

За да упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да попълни данните във физическата бланка, която се прилага с всяка пратка. 

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя. Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: България, Област Пловдив, ОФИС 94 ПЛОВДИВ - РОДОПИ ул. НАЙЧО ЦАНОВ НАДЛЕЗ РОДОПИ, чрез куриерска услуга на СПИДИ, с която е получена доставката, (без наложен платеж).

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта само по банков път. За целта е нужно Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.

Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне

стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява

последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката

следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката.

В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя

преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на

Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно

чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на

стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да

установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

Грешен продукт

Ако е получен грешен продукт, Доставчикът трябва да бъде уведомен по телефон в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и да отбележи причина „изпратен ми е грешен продукт“.

При грешно изпратен продукт, Доставчикът ще възстанови сумата заплатена от Потребителя, в 14-дневен срок от получаването обратно на продукта.

Транспортните разходи при грешно изпратен продукт са за сметка на Доставчика.

Сумата на поръчката се възстановява по банков път, до 14 дни след получаване на продукта обратно от Доставчика.

Продуктът трябва да бъде върнат в състоянието, в което е получен: с прикачени етикети и в оригиналната опаковка, да е със запазен добър търговски вид (стоката не трябва да има следи от употреба, да не е скъсана, надраскана и др.). Не бива да бъде нарушавана цялостта и външния търговски вид на опаковката/кутията на продукта.

​​Моля, изпратете формуляра на  zarenabags@gmail.com 

 

 

         ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

 

Аз ........................................................с адрес..........................................................телефон................................................................................email……………………………………………ви уведомявам, че  се отказжам от моята поръчка с номер.................................от дата............................................за продажба на следните стоки.....................................................................................

поради следните причини..........................................................................................

 IBAN:

Дата:________________

×